Vad händer om jag missar att betala in premien under flera månader?

Premien ska betalas senast på förfallodagen (den första i varje månad). Om så inte sker, läggs obetald premie på nästa månads faktura. Betalas inte fakturan inom tre månader från förfallodatumet erhåller du ett annullationsbrev från Länsförsäkringar. I detta brev uppmanas du att betala in obetalda premier före månadsskiftet. Om premien inte betalas inom utsatt tid annulleras/upphör försäkringen.

Hjälpte det här svaret dig? 12 av 15 har fått hjälp av svaret