Vad händer om jag missar att betala min Friplan/Tjänstepension under flera månader?

Premien ska betalas senast på förfallodagen (den första i varje månad). Om så inte sker, läggs obetald premie på nästa månads faktura. Betalas inte din Friplan/Tjänstepension inom tre månader från förfallodatumet erhåller du ett annullationsbrev från Länsförsäkringar. I detta brev uppmanas du att betala in obetalda premier före månadsskiftet. Om premien inte betalas inom utsatt tid annulleras/upphör försäkringen. 

Hjälpte det här svaret dig? 28 av 45 har fått hjälp av svaret