Vad händer om jag inte gjort en medicinsk förhandsbedömning och ändå måste få vård för en sjukdom som jag hade innan resan?

När du kontaktar oss undersöker vi om den sjukdom som du drabbats av är akut eller relaterad till en sjukdom som du hade innan resan. Om det är oklart måste vi utreda detta innan vi kan garantera betalning för eventuell behandling. Medicinsk förhandsbedömning är därför både en service och en säkerhet för dig som har en långvarig och komplicerad sjukdomsbehandling. Har du innan avresan fått klartecken genom ett medicinskt förhandsbesked, kan SOS international snabbt ge dig en betalningsgaranti vid akut sjukdom eller skada.

Hjälpte det här svaret dig? 113 av 155 har fått hjälp av svaret