Vad händer om jag delar min bil med en annan förare?

Dosan spårar körstil och beteendet hos förare som använder fordonet. Om fordonet delas med en annan förare kommer poängen och feedbacken att baseras på hur den andra föraren kör vilket kan leda till en förändrad belöning. Om du lånar ut bilen till någon ska du informera dem om att deras kördata kommer att sparas.

Hjälpte det här svaret dig? 2 av 13 har fått hjälp av svaret