Hur kan jag kontrollera att min inbetalda premie kommit in till Länsförsäkringar?

Den här tjänsten (Faktura/inbetalning) visar de inbetalningar som gjorts och som kommit Länsförsäkringar tillhanda. Undantag är extra premieinbetalningar som inte visas i tjänsten.

I statusfältet för fakturorna anges även vilka fakturor som är betalda, delbetalda eller obetalda. Dessutom kan man se eventuell skuld/tillgodo som företaget har på försäkringen.

Hjälpte det här svaret dig? 6 av 46 har fått hjälp av svaret