Vad händer om jag behöver byta mitt bilbatteri när min bil är på service?

Din verkstad kan tillfälligt ta bort dosan. Du kommer att få ett sms-meddelande när enheten är frånkopplad från din bil. Se till att enheten är installerad på nytt efter att arbetena har slutförts. Du kommer då att få ett sms om att enheten har installerats igen.

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 6 har fått hjälp av svaret