Vad gör jag om jag kört på ett rådjur eller en älg?

Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln.

  • Ta hand om skadade personer.
  • Larma polis och räddningstjänst via SOS 112.
  • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis genom informationen i din GPS.
  • Markera olycksplatsen så att jägare som söker djuret hittar rätt.
Hjälpte det här svaret dig? 7 av 33 har fått hjälp av svaret