Vad gör jag med mitt Mobila SäkerhetsID om jag byter mobil?

Om du redan har ett Mobilt SäkerhetsID och byter telefon ringer en av dina föräldrar eller vårdnadshavare till Telefonbanken så hjälper de till med utbytet. Den andre föräldern eller vårdnadshavaren måste lämna sitt muntliga tillstånd till den förälder som ringer.

Hjälpte det här svaret dig? 394 av 487 har fått hjälp av svaret