Automatiskt beslutsfattande

Länsförsäkringar använder sig i vissa fall av så kallat automatiserat beslutsfattande, det vill säga beslut som fattas utan mänsklig inblandning och som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Det kan exempelvis vara ett automatiserat godkännande/avslag på en kreditansökan via internet.

Hjälpte det här svaret dig? 8 av 32 har fått hjälp av svaret