Vad blir ersättningen om min båt skulle skadas?

Vi reparerar din båt till det skick den var innan skadan. Skulle skadan vara så stor att kostnaden överstiger värdet på båten ersätter vi båtens marknadsvärde, högst försäkringsbeloppet.

Hjälpte det här svaret dig? 39 av 69 har fått hjälp av svaret