Vad betalas ut om jag har en försäkring med garanti?

Beloppet består av en garanterad del och eventuellt en återbäringsdel. Återbäringen bestäms löpande och normalt ökar den, men den kan också minska. Återbäringen är inte garanterad vilket innebär att storleken på utbetalningarna kan variera under utbetalningstiden. Beloppen räknas om minst en gång per år.  Mer om utbetalningar vid traditionell förvaltning hittar du här.

Hjälpte det här svaret dig? 8 av 14 har fått hjälp av svaret