Vad betalas ut om jag har en fondförsäkring?

Beloppet kommer att variera beroende på fondandelarnas värde vid varje utbetalning.
Försäljningen av fondandelar görs tidigast sju bankdagar före utbetalningsdagen den 25:e i månaden.

Hjälpte det här svaret dig? 3 av 4 har fått hjälp av svaret