Hur mycket betalas ut om jag har ett ett fondsparande?

Beloppet kommer att variera beroende på fondandelarnas värde vid varje utbetalning.
Försäljningen av fondandelar görs tidigast sju bankdagar före utbetalningsdagen den 25:e i månaden.

Hjälpte det här svaret dig? 24 av 34 har fått hjälp av svaret