Vad är viktigast att tänka på om jag funderar på att avtala om NSAB?

Det är du och din kund som bestämmer om ni vill använda er av NSAB och i så fall vilken version. Ni kan även välja att ta bort delar av NSAB i ert avtal.

Om du inte själv utför transporten är det viktigt att du ser över avtalet mellan dig och transportören så att det överensstämmer med avtalet du har mot din kund.

Med tanke på undantagen som finns i försäkringsskyddet är det alltid viktigt att du kontrollerar att din försäkring är anpassad till det du och din kund kommer överens om.

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 1 har fått hjälp av svaret