Vad är transportörens ansvar när gods transporteras?

Transportören har sannolikt en transportöransvarsförsäkring. För att du som köpare/säljare av en vara ska få ersättning från transportören måste de vara vållande till skadan. Lagstiftningen begränsar deras ansvar vilket gör att de inte alltid ersätter varans fulla värde.

Har du en varuförsäkring ersätter den skadan i första läget och sedan hjälper försäkringsbolaget dessutom till med kravet mot transportören. Även om inte transportören är skyldig att ersätta fulla värdet är det ändå viktigt att kravet i slutändan hamnar på den som orsakat skadan.

Det är alltid den som står för risken för transporten som ska reklamera till transportören som kan ha orsakat skadan. Därefter anmäls skadan till det försäkringsbolag där man har varuförsäkringen. Skulle den som inte står för risken ställa ett krav mot transportören är transportören inte skyldig att betala ersättning även om de har orsakat skadan.

Hjälpte det här svaret dig? 4 av 15 har fått hjälp av svaret