Vad är skillnaden mellan små och stora drömmar i Sparnavigatorn?

Små drömmar räknar vi att man kan nå med ett sparande på max två år och kopplas till sparkonto. Du kan knyta ett sparmål till vart och ett av dina sparkonton. Stora drömmar är längre än två år och kopplas till ett sparande på ISK-konto.

Hjälpte det här svaret dig? 1 av 5 har fått hjälp av svaret