Vad är passandebedömning?

Banken är av kundskyddsskäl skyldig att bedöma om typen av värdepapper är "passande" för dig som investerare, det vill säga att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att handla med en viss typ av värdepapper. Som kund kan du välja att utföra en order utan passandebedömning eller trots att banken inte bedömt det finansiella instrumentet passande för dig.

Hjälpte det här svaret dig? 39 av 64 har fått hjälp av svaret