Vad är NSAB?

NSAB är en förkortning som står för Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser. Bestämmelserna är framtagna av Nordiskt Speditörförbund tillsammans med intresseorganisationer för transportköpare. Bestämmelserna riktar sig främst till speditörer, men används också av åkerier. NSAB är alltså inte en lag, utan frivilliga bestämmelser som du och din kund kan välja att avtala om.

Hjälpte det här svaret dig? 6 av 14 har fått hjälp av svaret