Vad är gemensamt haveri?

Alla varuägare som transporterar varor till sjöss riskerar att drabbas av ett gemensamt haveri. Enkelt uttryckt måste man då dela på räddningskostnaden för fartyg och last tillsammans med övriga varuägare och rederi. Tecknar man en varuförsäkring har man skydd för detta.

Hjälpte det här svaret dig? 24 av 39 har fått hjälp av svaret