Vad är ett Nationellt ID?

På samma sätt som företag kommer identifieras med LEI, så kommer privatpersoner att identifieras med nationella ID. Ett nationellt ID består av landskod + identitetsnummer, för svenska medborgare är det landskoden SE + personnummer "SE8501010101". Andra länder har andra identitetsnummer, som exempelvis passnummer.

Hjälpte det här svaret dig? 137 av 325 har fått hjälp av svaret