Vad är en fortsättnings- och seniorförsäkring?

Dessa försäkringar är, precis som Basliv, en livförsäkring som betalar ut en summa pengar till efterlevande vid dödsfall. Beroende på din ålder så har du antingen fått erbjudande om fortsättnings- eller seniorförsäkring. I försäkringsbeskedet ser du försäkringsbeloppet och priset på försäkringen som du erbjuds köpa.