Vad är en BIC/Swift-adress

Det en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder. 

Hjälpte det här svaret dig? 27 av 95 har fått hjälp av svaret