Vad är en BIC/Swift-adress

Det en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder. 

Hjälpte det här svaret dig? 8 av 35 har fått hjälp av svaret