Vad är det garanterade värdet?

Ett garanterat värde beräknas utifrån de inbetalningar som gått till sparandet, det garanterade värdet är den summa som du minst kommer att få när försäkringen betalas ut till dig. Förtida uttag kan påverka din garanti.

Om försäkringen har livsfallskaraktär tillkommer riskkompensation, vilket ökar ditt garanterade värde successivt.

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 3 har fått hjälp av svaret