Vad är det garanterade värdet?

Om du sparar regelbundet med månadsvisa inbetalningar eller gör en engångsinbetalning kommer en del av de inbetalningar som gått till sparandet att garanteras. Ett garanterat värde beräknas utifrån de inbetalningar som gått till sparandet, det garanterade värdet är den summa som du minst kommer att få när försäkringen betalas ut till dig. Förtida uttag kan påverka din garanti.

Om försäkringen har livsfallskaraktär tillkommer riskkompensation, vilket ökar ditt garanterade värde successivt.

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 2 har fått hjälp av svaret