Vad är det för skillnad på Basliv och den erbjudna försäkringen?

Båda är en försäkring som betalar ut en summa pengar till efterlevande vid dödsfall. Baslivförsäkringen ingick automatiskt efter fem års LRF-medlemskap, under förutsättning att medlemsavgiften var betald. Den erbjudna försäkringen är frivillig och du bestämmer själv om du har behov av försäkringen. Du kan läsa mer om den erbjudna försäkringen i det försäkringsbesked som du fått med posten.