Vad är det för skillnad mellan olycksfallsförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring täcker bara olycksfallsskador. En olycksfalls- och sjukförsäkring täcker skador som orsakats av olycka men täcker också skador relaterade till sjukdom.

Hjälpte det här svaret dig? 90 av 157 har fått hjälp av svaret