Vad är betalningsbefrielse och vilka regler gäller?

Betalningsbefrielse innebär att inbetalning helt eller delvis inte behöver betalas av företaget för tid när den försäkrade är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Arbetsoförmågan ska vara minst 25 %. Karenstiden är tre månader.

Premien betalas av Länsförsäkringar i proportion till arbetsoförmågan.

Hjälpte det här svaret dig? 14 av 41 har fått hjälp av svaret