Vad är återbetalningsskydd?

Samtliga tjänstepensioner hos oss tecknas med återbetalningsskydd, vilket innebär att om den anställde skulle gå bort så betalas det intjänade pensionskapitalet ut till angivna förmånstagare. Varje anställd kan gå in på sitt konto och välja bort återbetalningsskydd eller ändra förmånstagare i efterhand.

Hjälpte det här svaret dig? 2 av 3 har fått hjälp av svaret