Utbetalningen från försäkringen har minskat flera år i rad. Vad beror det på?

Utbetalningen har i det fallet förmodligen haft en för hög nivå under flera år innan sänkningarna påbörjades. I och med att sänkningen begränsas till 7 procent per år kan det ta ett par år innan rätt nivå har uppnåtts.

Hjälpte det här svaret dig? 8 av 30 har fått hjälp av svaret