Tillämpas samma villkor vid import och export?

Vid import och internordisk handel samt vid separata inrikes transporter i Sverige, tillämpas svenska villkor. Skadereglering sker i Norden där villkoren är kända. Vid övrig export tillämpas de engelska villkoren som är kända över hela världen. Länsförsäkringar har haveriagenter på alla stora orter i hela världen. De reglerar skador vid export. De engelska villkoren liknar de svenska, även om skillnader finns. I båda fallen erhåller man dock ett gott försäkringsskydd.

Hjälpte det här svaret dig? 4 av 15 har fått hjälp av svaret