Täcker försäkringen skador inuti hästtransporten?

Ja, vagnskadeskyddet i helförsäkringen ersätter även skador som hästar orsakat inne i släpet (om en säkerhetsbom är monterad).

Hjälpte det här svaret dig? 19 av 30 har fått hjälp av svaret