Vad ska jag tänka på när jag stänger fritidshuset för vintern?

Vinter betyder stor risk för frost- och vattenskador i vinterstängda fritidshus. Men du kan enkelt skydda ditt hus inför vintern och undvika skador.

Inomhus

 • Stäng av vattnet och töm vattensystemet. Viktigt att alla rörledningar är tomma.
 • Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
 • Häll frysskyddsvätska i alla vattenlås, golvbrunnar och wc-stol.
 • Om det finns vatten kvar i ledningarna bör huset vara uppvärmt till minst 15 grader.
 • Öppna alla innerdörrar inklusive luckorna till diskbänkskåpet, för att få värmen att cirkulera.
 • Ordna med regelbunden tillsyn av ditt fritidshus, det är extra viktigt vid köldknäppar eller kraftigt snöfall.
 • Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera.
 • Dra ut sladdar till elektriska apparater.

Utomhus

 • Förstärk altantaket underifrån med extra reglar och stöttor för att klara stora snömängder.
 • Rensa hängrännor från löv och skräp.
 • Täck skorstenen så att det inte snöar in.
 • Led bort dagvattnet från huset genom att koppla på en plastslang på 3-10 meter.
 • Stäng alla fönster och kontrollera att alla lås fungerar.
 • Ta in vattenslangar och elkablar.
Hjälpte det här svaret dig? 4 av 9 har fått hjälp av svaret