Ska du ställa av eller på ditt fordon?

Är du kund hos oss kan du vara lugn. Vi får reda på det!

Ställa på ditt fordon
Ska du ställa på ditt fordon ska du meddela Transportstyrelsen detta. Transportstyrelsen skickar sedan information till oss och vi ger ditt fordon samma omfattning som du hade tidigare.

Nytt försäkringsbrev skickas till dig.

Ställa av ditt fordon
När du ställer av ditt fordon meddelar du det till Transportstyrelsen som skickar information till oss. Har du halv- eller helförsäkring ändras din försäkring till en Avställningsförsäkring. Avställningsförsäkring innehåller skydd för brand, glas, stöld, rättsskydd och vagnskada. Har du enbart trafikförsäkring läggs försäkringen och trafikförsäkringsbeviset vilande. Nytt försäkringsbrev skickas till dig.

Sälja fordonet
När du säljer ditt fordon meddelar du det till Transportstyrelsen som informerar oss om ägarbytet. Vi noterar det datum som ägarbytet har genomförts.

Däremot väntar vi först 14 dagar med att annullera försäkringen, om du har köpt ett nytt fordon som du vill försäkra.

Hjälpte det här svaret dig? 170 av 251 har fått hjälp av svaret