Vad innebär Riksbankens minusränta för mig som kund?

Den 12 februari sänkte riksbanken sin styrränta till minusnivå: -0,10 procent. 

Vi har inte för avsikt att införa negativa räntor eller avgifter på inlåningskonton för våra privatkunder i nuläget.

Hjälpte det här svaret dig? 5 av 9 har fått hjälp av svaret