Rättslig förpliktelse

Behandlingen av dina personuppgifter krävs enligt lag eller annan författning. Det kan vara behandlingar som beskrivs under Följa lagar & förordningar men även behandlingar i sådana fall när du inte är avtalspart men vi har en rättslig förpliktelse att uppfylla.

Hjälpte det här svaret dig? 5 av 6 har fått hjälp av svaret