Radering - "rätten att bli bortglömd"

Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Länsförsäkringar tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.

Hjälpte det här svaret dig? 6 av 18 har fått hjälp av svaret