Rättelse och begränsning

Länsförsäkringar är skyldiga att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa. Du har även rätt att begära att vi begränsar omfattningen av personuppgifter som behandlas om dig vid exempelvis utredning av intresseavvägning.

Hjälpte det här svaret dig? 5 av 18 har fått hjälp av svaret