Profilering

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, såsom exempelvis personliga preferenser, intressen och vistelseort. Länsförsäkringar behandlar personuppgifter för profilering för marknadsföringsändamål i syfte att kunna erbjuda dig anpassade produkter och tjänster. Profilering kan även användas för premiesättning och automatiserade beslut samt för att motverka bedrägerier.

Hjälpte det här svaret dig? 7 av 11 har fått hjälp av svaret