Hur gäller försäkringen vid översvämning?

Villaförsäkringen gäller om vatten, på grund av snösmältning /vårflod tränger genom olika öppningar i huset. Öppningar är exempelvis ventiler, dörrar och fönster. Vatten som tränger in genom husgrunden ersätter vi inte.

Läs mer här

Hjälpte det här svaret dig? 2 av 2 har fått hjälp av svaret