Om jag inte vill binda men ändå vill ha en trygg situation, vad kan jag göra då?

Ett sätt kan vara att du leker med tanken att boräntan är 2-3 procentenheter högre. Spara skillnaden mellan den ränteutgift du har idag och den ränteutgift som det högre ränteläget ger. Detta sätt att vänja sig vid ett högre ränteläge och samtidigt skaffa dig en ”räntebuffert” kan göra övergången till ett högre ränteläge smidigare.

Hjälpte det här svaret dig? 106 av 120 har fått hjälp av svaret