Om jag har betalat för skadat gods är det väl mitt?

Nej. Varken svensk eller internationell lagstiftning säger att transportören äger skadat gods som har ersatts. I tidigare versioner av NSAB, och i andra branschbestämmelser, finns det dock skrivningar med innebörden att äganderätten övergår till transportören om den ersätter godset fullt ut. NSAB 2015 har ingen sådan skrivning.

Om du och din kund avtalar om NSAB 2015 får du alltså inte äganderätt till skadat gods när du ersätter det! 

Hjälpte det här svaret dig? 3 av 3 har fått hjälp av svaret