Om jag har anslutit flera kort, vilket kort blir då förvalt?

När du lagt in flera kort i Apple Pay kommer det kort du lade in först att användas som förvalt. Så här ändrar du förvalt kort på en iPhone eller iPad:

  • Öppna Apple Wallet-appen på din mobil. Välj det kort du vill ha som förvalt, tryck på kortet och dra det framåt medan du håller det nere.
  • För att ändra förvalt kort i din Apple Watch, öppna Apple Watch-appen på den anslutna mobilen. Tryck på "Watch", "Wallet and Apple Pay" och "Standard card" och välj ett nytt kort.
Hjälpte det här svaret dig? 12 av 14 har fått hjälp av svaret