När ska jag teckna en barnförsäkring?

Teckna en försäkring så tidigt som möjligt efter barnets födelse. En försäkring gäller inte för det som har hänt innan försäkringen börjat gälla. Har ditt barn redan blivit sjukt eller skadat innan du köpt försäkringen finns också en risk att du efter hälsoprövning inte beviljas en komplett barnförsäkring.

Du kan dock försäkra ditt barn så länge barnet inte ännu fyllt 18 år. Vår barnförsäkring gäller upp till 25 års ålder.

Hjälpte det här svaret dig? 194 av 273 har fått hjälp av svaret