När görs omräkningen på min försäkring och när får jag reda på det nya beloppet?

I de flesta fall görs omräkningen på försäkringens huvudförfallodag det vill säga i den månad försäkringen började utbetalas. För pensionsplaner görs omräkningen 1 januari. Om beloppet som utbetalas ändras får du en utbetalningsspecifikation med information om de belopp som ska betalas ut det kommande året.

Hjälpte det här svaret dig? 1 av 4 har fått hjälp av svaret