När börjar och slutar försäkringen gälla?

Bas

Försäkringen börjar gälla dagen efter du har ansökt om försäkringen men tidigast från och med graviditetsvecka 22. Försäkringen gäller fram till och med barnets sexmånadersdag. Efter barnets sexmånadersdag upphör försäkringen
och kan inte förnyas.

Plus

Försäkringen börjar gälla dagen efter att den är betald men tidigast i graviditetsvecka 22. Försäkringen gäller fram till och
med barnets sexmånadersdag. Efter barnets sexmånadersdag upphör försäkringen och kan inte förnyas.

Hjälpte det här svaret dig? 3 av 6 har fått hjälp av svaret