När behöver jag en medicinsk förhandsbedömning?

Om du har en sjukdom, är kroniskt sjuk, eller behandlas för en sjukdom eller ett olycksfall innan avresan, finns det risk för att försäkringen inte täcker behandlingskostnaderna för denna sjukdom eller olycksfallet. Exempel på sådana sjukdomar är

  • Blodproppar
  • Hjärtflimmer
  • Cancer (hjärntumör, metastaser)
  • Nydiagnosticerad epilepsi

Reseskyddet i hemförsäkringen täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall som händer under resan. En medicinsk förhandsbedömning avgör hur stor risken är att din sjukdom kan komma att kräva behandling under resan.

Hjälpte det här svaret dig? 218 av 368 har fått hjälp av svaret