Kommer dosan att försämra mitt bilbatteri?

Nej, dosan förbrukar ytterst lite ström och påverkar således inte bilens batteri mer än marginellt.

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 3 har fått hjälp av svaret