Kommer dosan att försämra mitt bilbatteri?

Nej, dosan förbrukar ytterst lite ström och påverkar således inte bilens batteri mer än marginellt.

Hjälpte det här svaret dig? 1 av 6 har fått hjälp av svaret