Kapitalförvaltningsavgifter

 1. Vad är kapitalförvaltningsavgift?
  Det är kostnaden som Länsförsäkringar har för att placera och förvalta ditt sparande i förvaltningsformerna Garantiförvaltning, Nya Trad, Gamla Trad, Nya Världen eller Försäkrad Pension.
  Har du valt fondförsäkring – se nedan frågeruta Fondavgifter.

 2. Hur stor är kapitalförvaltningsavgiften för Garantiförvaltningen?
  0,15 %. Denna kostnad dras av innan posten ”Värdeutveckling” beräknas på ditt årsbesked.

 3. Hur stor är kapitalförvaltningsavgiften för Nya Trad?
  Innan återbäringsräntan bestäms dras 0,07 % av för kapitalförvaltningskostnad.

 4. Hur stor är kapitalförvaltningsavgiften för Gamla Trad?
  Innan återbäringsräntan bestäms dras 0,09 % av för kapitalförvaltningskostnad.

 5. Hur stor är kapitalförvaltningsavgiften för Nya Världen?

  0,10 %. Denna kostnad dras av innan posten ”Värdeutveckling” beräknas i ditt årsbesked.

 6. Hur stor är kapitalförvaltningsavgiften för Försäkrad Pension?
  0,10 % för obligationsdelen och 0,50 % för aktiedelen. Denna kostnad dras av innan posten ”Värdeutveckling” beräknas på ditt årsbesked.
Hjälpte det här svaret dig? 5 av 15 har fått hjälp av svaret