Kan jag få hjälp av sjukvårdsförsäkringen om jag drabbas av cancer?

Vid alla behandlingar tänker vi främst på patientens bästa, vilket blir extra viktigt vid en potentiellt dödlig sjukdom som cancer. Den som är försäkrad och får en cancerdiagnos är alltid välkommen att kontakta oss så att våra vårdgivare kan bedöma behandlingsmöjlighet inom försäkringen. Utifrån patient och diagnos tas därefter beslut om behandling kan ske inom vårt vårdgivarnätverk eller behöver utföras via offentligvården. Vår målsättning är att försäkringen ska kunna erbjuda cancervård i största möjliga mån. Du kan även utnyttja försäkringen som en möjlighet att få en så kallad ”second opinion” kring diagnos och behandling.

Hjälpte det här svaret dig? 6 av 16 har fått hjälp av svaret