Kan jag använda båten året runt?

Våra båtförsäkringar gäller året runt - på land och i vatten. Om du väljer att vinterförvara båten i vattnet är det viktigt att du ser till att båten hålls fri från snö och is, och att förtöjningen är anpassad för extremt väder. Du behöver även vidta åtgärder för att förhindra att båten skadas, till exempel att det är isfritt runt båten och att temepraturen i båten inte går under fryspunkten. Strömförsörjning till båten ska vara försedd med avbrottslarm.

Hjälpte det här svaret dig? 12 av 20 har fått hjälp av svaret