Kan jag ändra försäkringsbelopp?

Nej, det är inte möjligt att ändra försäkringsbeloppet i den erbjudna försäkringen. Om du har behov av ett högre försäkringsbelopp så är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att undersöka om det finns möjlighet att ansöka om annan livförsäkring. Vårt råd till dig är att betala in den erbjudna försäkringen för att senare säga upp den i det fall du tecknar en ny försäkring med högre försäkringsbelopp.