Kan fonden investera i fossila bränslen?

Precis som flertalet av Länsförsäkringars övriga fonder så kommer den här fonden att utesluta bolag där intäkterna från utvinning av kol eller kolkraft överstiger 20 procent av omsättningen. Men det är fortfarande svårt att hitta energibolag som inte har någon del av sin verksamhet inom fossila bränslen (olja, kol och gas). Vi vill inte utesluta hela energisektorn. Det innebär att fonden kan investera i bolag med verksamhet inom fossila bränslen under förutsättning att bolagen prioriterar miljö och hållbarhet.

Fondens investeringar överensstämmer även med det så kallade två graders-målet. Målet om två grader har under flera år förts fram som den gräns för vilken jordens uppvärmning måste hållas inom för att vi ska klara utmaningarna med klimatförändringarna. I det avtal som tecknades vid klimatmötet i Paris 2015 konstaterades också att uppvärmningen behöver hållas väl under 2 grader.

En del i anpassningen till 2 graders-målet är att finanssektorn behöver ändra sitt sätt att investera, till exempel med mindre investeringar i fossila bränslen och mer investeringar i energieffektivisering och förnyelsebar energi. Genom globala gemensamma initiativ har man under de senaste åren tagit fram riktlinjer (index) för hur investeringar behöver se ut för att överensstämma med två gradersmålet. Investeringarna som görs i Global Hållbar överensstämmer med dessa riktlinjer och vartefter energisektorn förändras kommer även fondens investeringar i den sektorn att göra det.

* Gruvbolag och energibolag vars omsättning från förbränningskol överstiger 50 procent av omsättningen.

Hjälpte det här svaret dig? 11 av 24 har fått hjälp av svaret