Jag vill spara hållbarhetsinriktat – hur gick det för hållbarhetsinriktade fonder som ni erbjuder 2020?

Vi erbjuder fonder som är hållbarhetsinriktade med tydliga strategier att välja in bolag som avser att bidra till en hållbar samhällsutveckling samt undviker bolag och sektorer som anses som oansvariga. Flera av fonderna har klimatfokus och är verksamma inom områden som exempelvis förnyelsebar energi och energilagring. Det här är några av våra hållbarhetsinriktade fonder och deras avkastning under 2021.

Fond

Utveckling 2021 i procent

BNP Paribas Aqua

40,4

Blackrock Systematic ESG World

35,8

RobecoSAM Global Gender Equality

34,9

Länsförsäkringar Global Klimatindex

33,3

Robeco Global Sustainable Conservative

32,9

Hjälpte det här svaret dig? 2 av 5 har fått hjälp av svaret